B.Kiss-Tóth László:Hiába ültetsz...


 
Most még nevetgélsz...
Nevetgélsz és nincs benned félsz,
mert hiszed, hogy jó gazdája lehetsz 
az őseidtől reád hagyott 
'talpalatnyi'  földnek:
annak a néhány négyszögölnek,
amiben a magok, amiket elvetsz,
az éltető nap melegétől
majd mind megfogannak,
sarjadnak, szárba szöknek,
virágoznak, beérnek
és a koraesti nap sziporkázó fényében
 úgy tündökölnek,
hogy az már szinte gyönyörűség! 
-és ez adja értelmét
ennek a nyomorúságos kis létnek,
amiben élsz...
 
Most még nevetgélsz
és úgy élsz,
hogy senkivel és senki ellen
soha nem tüntetsz
és soha nem kívántad még,
hogy akik nap, mint nap ellenedre vannak,
azokra bár szakadna rájuk az ég!
 
Ám, hiába ültetsz,
és palántáid napestig féltőn-szeretőn,
gondosan hiába neveled,
és hiába érez együtt
az öreg szomszéd is teveled
hogyha az aljanépből azt kiáltják teneked:
-Te paraszt,
még ha meg is szakadsz,
akkor sem te aratsz!
Ha ellent állsz, majd a fűbe harapsz!
-és a termésnek
egyszer csak a hűlt helyét leled...
 
Akik törik, tépik, fosztogatják, 
azoknak lesz mindig,
minden zabáláskor
a legnagyobb élvezet,
de vajon áldják-e majd akkor
a szorgos dologtól fáradt,
kérges, ráncos két kezedet?
 
Ha majd szembesülsz a ténnyel
és veszélyeztetve érzed az élettered,
mert lopkodják tőled
a küszködéssel megszerzett élelmedet,
akkor talán felülmúl majd mindent-
-mindent a keserű képzelet,
...mert rájössz, hogy senki nem vigyázza,
senki nem őrzi, senki nem védi
itt: e csonkává tett Honban az értékedet!
 
Keserűségek kínozzák
akkor majd az értelmedet
és 220 voltban
keményíted meg a szívedet,
mondván, hogy: itt a jó pásztor
csak a néhány parcellányi földedet
védő-óvó villanypásztor,
aki még segíthet,
ha a munkád hasznát mégis
megvédeni mered... 
 
Ám egyszer, ha majd
a gazságosztók gyűlöletes házában
az egyik jólfizetett gazságosztó, 
kéjesen rádméri az éveket,
(mivel nem te haraptál a fűbe,
hanem az, aki ezt kívánta teneked,) 
jusson eszedbe akkor az én szóm(!):
-A nemzetidegen
(ma már nem internacionalista!) 
globalista-szocialista
zöldbárókat, narancsbárókat,
akik saját mocskos kezükkel nem ültetik,
hanem bérrabszolgákkal műveltetik
a közpénzünkből dotált
és államilag nekik juttatott,
 többszáz hektáros földeket,
-őket soha nem éri kár!
 
Vajon, az övékét 
miért nem törik, tépik, fosztogatják már?
 
Sé, Szombathely 2014.06.25-29. 

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

B.Kiss-Tóth László : S Z A N I S Z L Ó

A mai magyar hazafias és politikai líra gyöngyszemei (válogatás saját verseimből)

B.Kiss-Tóth László Jézus verse