A mai magyar hazafias és politikai líra gyöngyszemei (válogatás saját verseimből)

B.Kiss-Tóth László:

LUMPEN ŐSÖKTŐL LETT ÚJELIT

Amíg Te...
fáradtan, álmosan, betegen, éhesen
húzod is, vonod is a rabigát rendesen
és mégis...naponta szinte porig meg/gy/aláznak,

akik a nagy Jahve roskadó asztalánál
önfeledten adomáznak, füllentenek,
szellentenek, zsírosakat böffentenek
közpénzből és minden javunkat fölzabálnak!

Mind lumpen ősöktől lett ÚJELIT, 'kik sznobokká,
titulusos bunkókká vagy MÁS-okká válnak,
ahogy' ott fent a kevésbé tisztelt Házban

unottan pislognak, ...vihognak, ...ám, ha meg-
szólalnak: csak a semmit szajkózzák, ragozzák,
nyúzzák, ...ööznek, ...raccsolnak és gesztikulálnak/!/,

ó, jaj/!/, ...a médiamunkások vakufényében,
ellenségként égetik, méregetik egymást,
majd végül cinkosan, együtt továbbállnak...

Sé, 2010. 08. 24-25.

*

B.Kiss-Tóth László:

AZ ŐSI FÖLD MÉG VISSZAVÁR...
/Sorok egy idegenbe szakadt hazánkfiához./

'Hol nemzett apád
és megszült anyád,
'hol arádat csókolta szád,
ott nincs most Hazád
és nincs nemzeted !

Istenem, mit tettek veled ?

Férgek rágták szét gyökered,
s lettél léha világfi már...
Újvilágban bolyong lelked,
s hiába hív, hiába vár
az itthon hagyott gyermeked...

Itt nincs nemzeted
és nincs már Hazád !
'Hol arádat csókolta szád,
a múlt emlékét
rég elfeledted...

Istenem, mit tettek veled ?

Sírvilágból apád, s anyád
Ősi földről kiált hozzád:
-Megbocsájtunk, gyere haza !
Vár a néped, vár a Haza,
s az itthon hagyott gyermeked !
*
/Epilógus:
Itt kell leélned életed...
Néped sorsa a végzeted,
s ha visszatér önérzeted,
elmúlik kényszerképzeted,
s az Ősi föld még visszavár !/
Sé, 2008. február 10-11.

*

B.Kiss-Tóth László:

AGGÓDÓ SOROK A NEMZETEMHEZ

Virulna körötted ezernyi szépség,
s láthatnád, de ez az eszement népség
elvette a legfőbb értékedet:
nemzeti tudatú érzékedet !

Még mindig adódna megannyi jóság,
s élhetnéd, de ez az idegen kórság
kiszívta énedből a lényeget !
Ettől vagy most olyan elégedett ?

Elvette eszed az anyagelv(-h)űség,
ajkadon szitokszó: Haza(!) és Hűség(!),
fajtád és fiaid jaj(!) megveted,
s MÁSokat szolgálja az életed...

Csonka kis nemzetem: szegény és árva,
-lelked a széfjükbe évekre zárva,-
tán' egyszer eljő az ébredésed(!) --
Most alig érzem a szívverésed...

Sé, 2007. augusztus 31.

*

B.Kiss-Tóth László:

/ÁLOMBÉLI/ VÁLTOZÁSOK
MAGYARORSZÁGON

Kis országunk reggel óta
Vígalomban, s zeng a nóta !
KISZesünk, az idióta/!/,
Lipótmezőn* ül azóta---

Ne pityeregj Gazsi-gyerek,
Feketében jő a SEREG !
Hegedűd, ha nem nyekereg,
Éhen halnak az egerek !

'Merre ellátsz, körös-körül
Miénk lett e föld örökül,
S hazánkfia annak örül,
Népe arcán, ha öröm ül/!/,

Kárpátoknak hangja, ha zúg,
S menekülhet minden hazug,
Mert Istenünk egy Igaz Út/!/,
S vádlóinknak nincs igazuk...

Nem uralnak többé MÁSok:
Politikus nagydumások,
Maffiózó uzsorások,
S mea culpázó Júdások !


Most már nemcsak szólni merek/!/,
Tankok jönnek, s buldózerek,
Tisztítjuk a Kossuth teret,
Gyertek ide mind, emberek !

Sé, 2008. júl. 31-aug. 1.

/Megjegyzés:
Lipótmezőt* az eszement és félőrült politikusaink
azóta felszámolnák és más célra kiárulnák,
talán éppen azért,
hogy egy esetleges politikai garnitúra-váltás esetén
ne lehessen őket bezárni a Bolondok Házába./

*

B.Kiss-Tóth László:

G I L I N G - G A L A N G

Giling-galang, giling-galang,
Vecsernyére hív a harang:
Mindennap főtt eleségem
Elém rakja feleségem.

Mindennapi búm, s bánatom
Éjjel álmomban láthatom.
Hánykolódom nyugtalanul:
Letromfoltak oktalanul...

Giling-galang, giling-galang,
Rangkórság-é vagy csak cafrang,
Ami engem megihletett ?
Önérzetem kibillent lett !

/Mások mondják meg, mi legyek ?
Ne mondják meg, hogy mi tegyek !
Erős az én akaratom,
Judáspénzt nem akarhatom !/

Giling-galang, giling-galang,
Országházunk füvesbarlang,
S a Hazánk, ha szextenyészet,
Sorsunk tépi az enyészet:

Unokáink /f/élni fogják,
Idegenek bitorolják,
Ami Árpád apánké volt
Ami árva Hazánké volt...

Giling-galang, giling-galang,
Vecsernyére hí a harang:
Van még egy kis eleségem,
Mit elém rak feleségem-

Szocik tehene míg ellik,
Nyögdíjamból ennyi telik.
Nem mondhatnám el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek:

Bim-bam, bim-bam, giling-galang,
Hét határban zúg a harang...
Zion árnya ahol ott van,
Gój népemnek pokla ott van,

Azt kaptad, mit megérdemelsz !
Azt kaptad, kit megérdemelsz,
S megláthatod csonkamagyar,
/Ha nem leszel Magyar Agyar,/

Hazádból lesz Magyar Ugar !

Sé, 2008. ápr. 22-24.

*

B.Kiss-Tóth László:

N É M A K I Á L T Á S !

Évtizedekig...
judeobolsevik módszerrel
mosták át agyunk,
s most EU-s dumától
nem hallunk,
nem látunk,
s cselekvés-képtelenek
vagyunk/!/...

Lelkünknek fertője
az Újvilágból importált
média-métely,
értelmünk bomlasztva,
nemzetietlenné silányult,
s belénk ült a kétely/!/...

Húsz év alatt
százezer megfojtott cég,
s millió felmondott állás!
Akinek már csak múltja van,
annak is van megoldás/!/:
a drog, s a piálás...

/Test/véreink vérében:
laborban kémcsőben
legyártott A-vírus!
Légutainkban
a szmog, pollen, DDT,
s milliárd begerjedt bacilus!

Szívünket
naponta rágja szét
háromszáznyolcvanhat
galád Féreg!
Volt-hamvas orcánkra
rémület merevült,
mint megvénült vasladys kéreg...

Kell-e nekünk
orális, s anális üzekedés,
s viagrás-párzás?
Hat a csernobili
/termonukleáris/
radioaktív besugárzás...

Ereink falán a klór,
veséinkben
nátrium,-s káliumoldat!
Esténként...
skizofrénként-ellett,
Dawn-kóros kölykeink
vonítják a Holdat!

'Míg kisebbségeinknek
kipréselt
adóforintjainkat osztják,
társaik zsebünket metszik,
terményeinket lopják,
s házunkat kifosztják!

Jelenünkből dőzsölnek
és jövőnket élik fel
a Paraziták!
Ó, hova lettetek
mind, mind, ti
Máriák,
Valériák,
Sissyk
és Ziták!?
Sé, 2008. szept.15-17.

*
B.Kiss-Tóth László:

FOHÁSZ
CSONKAORSZÁG POLGÁRAIÉRT

Éltünk mér' nem gyönyörű ?
Uramisten(!), könyörü(...)ljél rajtunk !
Sorsunk őrzi maffia...
Hol vagy Istennek Fia ?
Nyögve nyelünk, gonosz árja rajtunk --

Létünk Isten-kegyelmű,
Mégis egy fél(!)kegyelmű ül rajtunk !
Uram, már nem átkozunk(!),
Ha Hozzád fohászkodunk:
-Segítsd népem, könyörülj meg rajtunk !

Sé, 2007. november 2. Halottak napja.

*

B.Kiss-Tóth László:

SZÁLL A FÜST A HEGYGERINCEN...

/H/ősapáink múltja porban.
Nyomuk sincs az utókorban?
Értünk éltek, értünk haltak/!/,
S szolgaföldben sem nyughatnak/?/...

Száll a füst a hegygerincen,
Nem tört még el a gerincem!
Kimondom hát, amit érzek,
Még akkor is, ...ha kivérzek/!/:

Rablóbanda, fenn a Házban,
Szajrét féltve, égve lázban
Rendelkezik még, hogy hol, s mit,
S hová rejtsék a sok holmit/?/-

Csonkahonban hontalanul,
Élősködnek gondtalanul,
Hazudoznak szüntelenül
És megússzák bünte/t/lenül?

Népem hangja: vég'kiáltás!
Véres lesz a rendszerváltás!
Közeleg a népítélet!
Népem! Hazám, nézd mivé lett!

Lőporfüst száll házak között,
Házak közé harc költözött,
Az utcákon égő tankok,
S csődbe mennek mind a bankok...

Kapkod ott fenn minden galád,
S titkon pakol a Klein család.
Könnyeimtől alig látok!
Átölelnek a Kárpátok,


A fenyvesek belémzúgnak:
S titkát súgják minden zúgnak:
Birka népből megint NÉP lesz,
S kis országunk csak miénk lesz...

Sé, 2008. ápr. 30- máj. 2.

*

B.Kiss-Tóth László:

RÉG VOLT
/Búcsú egy régi baráttól.../

Rég volt már, amikor közöttünk éltél,
S népedért Hazánk oltárán áldoztál.
Azóta veszélyes tévútra tértél,
S minden ízedben bankókra változtál.

Napi gondokból formálták tudatod,
S helyzetbe hozott a kényszer, a szükség.
Változott a világ, s mondod: -Tudhatod,
'Lelkifröccsökre' nincs itt semmi szükség !

Könnyű, léha lét után áhítozva,
Lelkedet eladva /f/éled most életed,
S naponta újabb-önmagadat hozva
Aljasodtál le Barátom... Ég Veled !

Sé, 2007. dec. 12 - 15.

*

B.Kiss-Tóth László:

A N N O 2006.
/Nostradamus után szabadon/

Ahol saját törvényeikkel uralkodnak,
Ott az ország fertője lesz az Ország Háza.
A birka nép megkapja /jut/almát, s ha civakodnak,
A debil uralkodó őket leigázza...

Sé, 2005. dec. 31.

*

B.Kiss-Tóth László:

HAZÁM FÖLDJE
/rémálom/

Ó, Földanyám
anyaföldje,
anyám földje,
apám földje,
Hazám földje,
őseimnek
szülőföldje --

Itt, e földben
nyugszik anyám,
itt, e földben
nyugszik apám,
s itt, e földön
mégsincs Hazám!

Idegennek
Hazám zöldje
/és pirosa
és fehérje?/:
Zion /v/árja,
aki marja,
aki /m/érje,
Csonkahonban
mind megérje !

Amit érzek,
s amit látok:
sikoltoznak
a Kárpátok,
s a zalai
dombvidékek/!/:
a jövőnket
kiárulták,
s forradalmunk
elárulták
a pribékek/!/ --

Hazám földje
idegen lett,
birka népem
ideges lett:
már mindenen
jajszó, s vész ül...
Uramisten,
itt mi készül!

Az akolból
birka népem
/ki/törni-zúzni,
s ölni készül...

Sé, 2008. április 12-15.

*

B.Kiss-Tóth László:

MaSZoP-osok(k)

Nincs semmi új e Nap alatt,
Mit nem nyúltunk le *húsz év alatt!
Programunk, ha el-elakadt,
Mert deformerünk szemközt haladt,
Kiköpjük, mint döglött halat!

Hat esztendő(nk) úgy elszaladt!
Míg ár(kol)tunk e pórnép alatt,
S épít(t)ettünk börtönfalat,
Lopós társunk majd megszakadt!
Tisztességünk alig maradt...
-------
Nincs tartalom e név alatt,
elvesztettük két év alatt --

Sé, 2008. ápr. 4.
---------------------------------------
/Megjegyzés:
*A helyzetben lévők szabadrablása
az 1988. évi VI. törvénnyel kezdődött./

*

B.Kiss-Tóth László:

LEHETTEM VOLNA...

Mondják /és írják/,
...ha már nem le/he/ttem kardinális,
attól még lehettem volna /talán/
eszement, dilettáns, galád kancellár is !

... De nem lettem,
mert nem loptam/!/, mert nem csaltam/!/,
és szarházivá sem váltam soha/!/,
s ha köreimben
buzogott is a politikai vulva,
mégsem voltam annyira lealjasulva,
mint néhány hazug szocliberális ---

... És nem voltam eléggé ostoba/!/,
sem szenvedő népemet verők ostora/!/,
sem a Sátán hithű apostola/!/,
... és nem nyílt ki sohasem a bugyelláris ...

Nem voltam szélhámos soha/!/,
sem MÁSságát fitogtató buzerális/!/,
sorsunk '45. óta mostoha,
és létünk most tőlük lett katasztrofális ...

Mondják, hogy ...lehettem volna/?/ !
Igen, igen, tudom, hogy lehettem volna,
ha igaz lelkeket én is
mételyként mérgeztem volna,
mint teszi odafönn a DiliHázban
a sok kéjliberális, égve lázban,
s ahol még dr. Dilinyó sem normális/!/...

Sé, 2008. aug. 18-19.

*

B.Kiss-Tóth László:

GYARLÓVÁ LETTÉL...

Gyarlóvá tettek, s már nem tehetsz mást,
mint ami sorsodnak kiróva vagyon...
Naponta megaláznak és agyonvernek,
Hacsak nem Te versz másokat agyon !

Gyerekeid, mégha születnek is,
zsivá/nyul/nak vagy szolgáló/k/nak nőnek,
s Jani néni/é/k és Mari bácsi/é/k
használják majd őket szeretőnek--

Sé, 2007. dec. 8.

*

B.Kiss-Tóth László:

AZ ÖREG KOVÁCS
/Apám *86. születésnapjára/

A morcossá-váló öregember
már nem nagyon ismeri a tréfát!
Ernyedő markában botját ha tartja,
újabb száz kínlódó életet él át...

Én ismerem lelkének világát,
s érzem mindazt, 'mit szíve átérez,
ahogy' a KissTóth család idősb' sarja,
régmúlt időknek ködébe révedez...

Szikár arcán nagy lángok visszfénye
élte alkonyán még táncot táncol,
úgy világítja át nyolcvanöt évét...
S bár mögötte már a Halál viháncol,

Ő mégis múltjával viaskodik,
s szenved, de mégsem volt hiába ám!
Egykönnyen nem is adja fel álmait,
sem utolsó napjait az én Apám!

Szombathely, 1990. júl. 5-6-án.
/*Mintha versírás közben megéreztem
volna, apám a születésnapja után
1 hónappal átadta lelkét a Teremtőnek./

*

B.Kiss-Tóth László:

AZ IDŐ
/A judeo-bolsevizmus áldozatainak
és üldözötteinek emlékére/

I.
Siralom Házában mindig virradóra
/ti-tak, tik-tak,/ hangosan ütött az óra,
s mégis oly' lassan... lassan múlt el az Idő/!/ --
*
Kittegett-kattogott, az Államgépezet,
emberhúst daráltak a fogas kerekek,
s balsorsoknak így vetett véget az Idő/!/ --
-------------------------------------------------------
II.
...Tetteik ahányszor csak összemérem
kínzóik jellemével, mindig érzem:
Ők bátran éltek, s haltak egy jobb létért,
de nem judeo-bolsevik eszmékért/!/ --
*
...Mióta itt hős Apáink vére hullt,
azóta kisérti létünk is e múlt/!/,
...azóta annyi sok sokkot megértünk,
s mégsem tettek soha semmit miértünk/!/ --
*
...Szép Hazánkból így lett szocreál csoda:
karám a gójnak, vasfüggöny, s kaloda!
Bár negyven esztendeje benne élünk,
de a csengőfrásztól még mindig félünk/!/ ...
*
/...Testvér! Innen el, bárhová törekszel,
ha megéred, meg mégis itt öregszel,
mert itt van a Hazád, s a bús Nemzeted!
...Bárhol is élsz most, e Föld lesz végzeted!/ --
--------------------------------------------------------
III.
Vagyunk néhányan, 'kik vasfogakkal rágunk
itt elmúlást, mert szebb, s jobb a MI Világunk,
s hisszük: nekünk dolgozik a jelen Idő/!/ --
*
El-elakad már az állami gépezet,
darabjaira törnek szét a kerekek,
s lassan elindul velünk a jövő Idő/!/ --
*
Budafa, 1985. ápr. 1-4. /Eredeti vers piszkozatban/
Sé, 2009. ápr. 4. /Átírás eredeti értelmezés szerint/

*

B.Kiss-Tóth László:

LEHET BÁRMILY' TITULUSA

Amikor megszólal bennem értelmem mennydörgően-rengő hangja,
hiába is cseng-bong akkor a szívem polifonikusan-zengő hangja!
Lehet bármily' titulusa, s akár toronymagasan is a rangja,
hát csak féljen, félve éljen vitriolos pennámtól mindenik bitangja!
Mondják: hogyha lennék rassztalanul, nem élnék nékik hasztalanul,
s akkor minden leírt, okító szómnak sem lenne több őrjöngő visszhangja...

Sé, 2009. augusztus 13.

*

B.Kiss-Tóth László:

KISFOGHÁZI IDILL
(Az 1946-ban kivégzett Hőseink emlékezetére.)

Ujjong a csőcselék, s nem ismer fegyelmet...

Ott, ahol a Nép hű Gyermekeinek
lánccal tekert bokái menetelnek,
átdrótozott csuklói menetelnek,
(kör)bekötött szemei menetelnek,
be-betiltott eszméi menetelnek,
kivégzők sortűzébe menetelnek,
hóhérok köteléig menetelnek,
hetente... naponta csak menetelnek

büszkén a halálba, s nem kérnek kegyelmet...

Sé, 2009. április 27.

*
B.Kiss-Tóth László:

POLITIKUSOK, NYAVALYÁSOK !

Politikus nyavalyások/!/,
élősködő kajafások/!/,
uzsorások és júdások/!/,
/mindig csak Ők, s mégis MÁSok,/

...'kik sírjaink megássátok,
nemsokára meglássátok'/!/,
ha jönnek a hasfájások,
kezdődnek a vajúdások/!/:

megszűnnek a dúskálások,
zsebet tömő fals állások,
zsírtól-böffös kajálások,
s piálások közt' hányások,

pór népem ért sokkolások:
nyomorrezsik, s éh'halások,
mindennapi jogfosztások,
jajszavak, s jajkiáltások !

Hogyha jönnek egyszer mások,
/proletárok, s bőgatyások,/
s kezdődnek a forrongások:
lesznek patakvér-folyások,

nagysebtében pakolások,
s USraelig loholások----

Sé, 2008. szept. 5-6.
*
/Magyarázat:
-A kajafások, judások
kifejezés jelzőként használva.
-USrael= USA, mint zsidó állam.
-Meglássátok!= a felszólító módnál erősebben,
szinte parancsoló módban.../

*
B.Kiss-Tóth László:

HŐS VOLTÁL...

Elfelejtetted azt, hogy amíg köztünk éltél,
Hős voltál, közös volt célunk és volt akaratunk.
Tüntetni mentünk, gyűléseztünk és nem féltél,
Amikor zsaruk fölírták minden adatunk...

Az utcára, térre Te mindig előbb értél,
S nem féltél, pedig fotózták minden mozdulatunk.
Egyszer a tömegből űvöltve arra kértél,
Hogy vigyázzunk, mert...
...pribékek hallgatják le minden lázító mondatunk...

Szombathely, 2007. dec. 28.

*
B.Kiss-Tóth László:

JUDAPEST, anno 1952.
/Péter Gábor vigasztalja Rákosit/

Kitartás,
Róth pajtás!
Lesz még itt
nagy hajtás!
Ha zörög
a haraszt,
beszarik
a paraszt,
s vért izzad
a munkás/!/-

Élelem
az ára,
félelem
a bére
a gójnak
a kára
minékünk
megér-e?

Itt minden
szinten már,
szinte már
mindenki:
/szaktárs is...
kartárs is...
padtárs is...
kantárs is...
bajtárs is...
fajtárs is...
elvtelen
elvtárs is.../
besúgott
munkatárs!

Sé, 2008. szept. 22.
*

B.Kiss-Tóth László:

EGY IFJÚKORI
EGERSZEGI ÉJSZAKA EMLÉKEZETE

Az egyik holdfényes, ...sejtelmes vad éjszakán,
amikor túl volt a testünk már hat kéj szakán,
az ingem, s a gatyám büdös lett, s csuromvízes,
pedig nem maradt több lóvém már, csak egy tízes...

Sé, 2010. jan.9.

*
B.Kiss-Tóth László:

SÍRVERSEM

A MÚLTBAN MÉG TILTOTTAN MONDOTTAM,
A JELENBEN MEG-MEGTŰRTÖK VOLTOMBAN,
A JÖVŐBEN MAJD TÁMOGATTOK HOLTOMBAN !

Sé, 2009. május 30.

*

B.Kiss-Tóth László:

ANTISZENT ÉJBEN

Amputált országom, kifosztott nemzetem,
te itt csak elfekszel lázasan, betegen?
Míg fekszel kínok közt fetrengve, fekélyben,
csonkoltan, s üszkösen az antiszent éjben,

nézd, ott egy 'segélyes' szent kereszt tövében
húgyozik, ordibál, s kést tart az övében...
...s lebújban hímringyó mártódzik meg kéjben
kábultan a drogtól az antiszent éjben.

Lumpenből lett elit...gaz minden ízében/!/,
s osonva tűnik el telihold fényében.
Pártházban? Kupiban? Sina Gogh'szentélyben?
Mammonnak áldoznak az antiszent éjben!

...amputált országom, kifosztott nemzetem,
két fiút, s egy lányt tán hiába nemzettem?
Vígadva múlhatnám létem szenvedélyben
én is, ha áldoznék az antiszent éjben.

Vérem forr, s háborog a gazság-érzetem,
kelj fel és cselekedj végre már nemzetem!
Lesz itt sok hazafi, s testvérünk Erdélyben,
csak lelked el ne add az antiszent éjben/!/...

Sé, 2009. november 7-9.

*

B.Kiss-Tóth László:

KŐHÁRSAKON KŐRIGÓK FÜTYÜLNEK
ÉKESSZÓLÓAN...
(Undok sorok egy fűzfapoétához)

Mit látok? Mit látok?
Nagyfokú tehetetlenséget látok!
'Világkalitkák' árkádjai alatt görnyedő,
'életmocsár' iszapjába fetrengő,
plajbásszal kezében merengő,
(ondós-versek elől menekülő,)
'kőcsontagyarakkal' hadonászó,
két zéró közt hadovázó,
(megtámogatott T-s)
skribler-iparost látok!
Pártunk és kormányunk iránti
lojalitásában hiányérzetet,
kiégettséget, meddőséget látok!
Fűzfaverseiben:
lopott 'napró-napra-napok'-at,
és gyűlölet-szikrákat szóró,
bosszúvágyat-termelő sejtjei mélyén
únszimpatikussá-vált jellemem ellen
arcéleiből kiugráló 'kőcsontok'-at...

Szombathely, 1971. júl. 8-9.

*

B.Kiss-Tóth László:

MENEKÜLÉS A 'DILIHÁZBÓL'...
(Utópia négy felvonásban)
---------------------------------------
I.
Keserűségünk méregpohara
hogyha egyszer kicsordul,
Akkor a trianoni (lélek)harang
fájdalmunktól megkondul,
Akkor a három tenger Istene is
mennydörögve felmordul,
És e Csonka Honban minden honfi
elszánt szívvel megmozdul...
--------------------------------------
II.
Körös-körül dúl már a harc, a harc...
ami nekünk a végső(!),
(Mert felismerhetetlenné lesz ütve-
-verve a sok álnok arc!)
És minden gazt megkopaszt a harci sarc,
...és fuldoklik a légcső!
...vagy lesz sok(k): -Hátra arc, na iszkolj már
addig, amíg nem késő(!)...
-----------------------------------------------------------------------------
III.
-Óh, Jahve, mondd, innen a Kajmánokig vezet a hátsó lépcső?

-Fajtárs, nem nyílik... nem nyílik... beragadt ez a kurva ajtó!

-Siessünk... mert holnap már hozzánk is jöhet a gój végrehajtó!

- Jani, vigyázz(!), a vég(bel)embe újra bedugult a szócső!

-Jaj, ne ordíts már! Nem látod, hogy nálunk kiégett minden képcső?

-Vajon, hová lett eltéve az a múltkor bepakolt bőrönd?
(- Gyere velünk Feri-i-i-! Mentsd te is a bőrö-ö-ö-öd!)
-----------------------------------------------------------------------------
IV.
Hamvadó tűz lángja lobbant
míg fentük a kardjainkat.
Sokat tűrő szívünk dobbant,
s felemeltük karjainkat
Kortársaim, bajtársaim,
daloljuk új dalainkat:
"Három tenger hullámai
mossák újra partjainkat!"...
--------------------------------
Sé, 2008. nov.29-30.

*

B.Kiss-Tóth László:

KI Ő, NEKEM?

Hetediziglen,
s harmad-ágon,
túl mindenen,
héthatáron,
túl mindenen,
harmad áron,
kilátszik majd
a fenekem,
ha lehúzzák
a nadrágom...

Vajon, ki Ő,
ki Ő nekem,
hogy' uralkodik
itt mindenen?

Az ősök közt
nem találom,
a fattyak közt
már nem bánom,
minden tettét
úgy utálom,
...hetediziglen,
harmad-ágon!

Sé, 2008.szept.22.

*

B.Kiss-Tóth László:

/ÖN/KIVÁLASZTOTTAK

Mért is van a gójok közt ádáz ellenségük ?
Eltorzult, káini ember/telen/ségük
tán mégis az ősi Judeából ered, --
...vagy a kalmár-bankár lelkük mélyéről árad ?

A gójok sírja /a Talmud, s Tóra lapjain,
s rőtszakállas véneik öreg napjain/
a Végső Időkig mind megásva vagyon !
- Uram, előbb inkább mély lélegzetet vegyen/!/,

-mondták,- mert, ha itt rasszul szólni merészel,
'mire 'vad' gójként felfoghatná ép ésszel,
máris szabadkőműves bírákra várva
utálhatja őket...s Ön lesz bilincsbe verve !

Sé, 2009. május 20-22.

*

B.Kiss-Tóth László:

Ó, J U S T I T I A !

Álmaimban hánykolódom, s éjszakánként rémes árnyak kéjelegve gyötörnek:
üldözéses mániások, hatósági molesztálók otthonomban rámtörnek,
inzultálnak, úgy utálnak, hogy fejemre licitálnak ! Becitálnak, s a Gazság
Pulpitusán, hol letünt kor van, naponta vért izzad a polgárJOG, s az IGAZSÁG!
Ó, Justitia!

...'hol a Gúnár, 'hol a Sánta, 'hol a Vaksi, 'hol Kampósorr a maffiózó,
s Vörös Démon SZaDeSZista, Vérbíró a júdaista, s koncepciózó,
'hol százéves falak között kielégült pöffeszkedő: sok Sötét Lélek,
mondvacsinált tyúkperekben, ó mennyi sok galádság van, ...még jó, hogy élek!

Ez a világ egy másvilág: kinek Pokol, kinek Éden, ...s van akinek érdem?
/Megvádoltan, perbevontan, alperesként, védő híján /ön/magam védem!/
Rendelkeznek elevenek, s holtak fölött, pálcát törnek a jobbak fölött,
és ahová éveket /ki/porcióztak már, ...a rettegés odaköltözött/!/...

Nyugtalanul hánykolódom, forgolódom álmaimban, s lassan belátom:
a vérgőzös Vörös Szajha SZaDeSZista, nekem soha nem lesz Barátom!
Szénfekete lebernyegben trónusán ül, s dühtől reszket... Már szinte tombol/!/,
amikor e vers írója: Istenverte Nemzet Fia, gaz önkényt rombol!

Örülne, ha talpig vasban látna Vasban, láncraverten, kenyéren csak és vízen,
az a nagy baj, hogy gój vagyok, magyar vagyok, és mert nem lett bevagdalt a péniszem.
Ó, mondd, ó mondd Justitia, mondd, hogy nem a valóság ez, hanem csak egy rossz álom!
Hazafias habitussal, mindennap új konfliktussal van tele a világom...
Ó, Justitia!

Sé, 2008. aug.10-13.

*
B.Kiss-Tóth László:

TANMESE
ÓBÉGATÓ ANTIMAGYAROKNAK
/Kevert göcseji-hetési-
szegedi, stb. /jellegzetes
tájszólásban, 'újmagyar'-
ral fűszerezve.../ /Irodalmi nyelvre átírva/

Eccö vút, ákárhunnis vút Egyszer volt, akárhol is volt
Csunkáhombá, biz ikáz vút/!/, Csonkahonban biz' igaz volt/!/,
hoty könnyű mögíhetísön hogy könnyű megélhetésen
á zúton át, jáj/!/ Üstenöm, az úton állt, jaj/!/ Istenem,
jáj/!/, bücskáve íppek ákko jaj/!/, bicskával éppen akkor
útonát ety purdí tetű/!/ -- útonállt egy purdé tetű/!/--

...Ís íppek ákko' árrá mönt, ...És éppen akkor arra ment,
jáj Üstenöm, íppek ákko' jaj Istenem, éppen akkor
űfelí mönt ety nyökdíjás, őfelé ment egy nyögdíjas
mökruttyántott kordí-tütü. megroggyantott kordé-tütü.

-Ámök, ámök, kordí-tütü! -Állj meg, állj meg, kordé-tütü!
Lelejmóllák, lúvít idö, Lelejmollak, lóvét ide,
utósót üs münd-münd idö, utolsót is mind-mind ide,
mer bücskámat belíd bököm, mert bicskámat beléd bököm,
á belejid münd küszödöm, a beleid is mind kiszedem,
s ittá zuccánn elídhányom... s itt az utcán eléd hányom...

/Mongyák, ütten nüncsen bürú, /Mondják, itten nincsen bíró
kü rájá etty ívet kürú! ki reá egy évet kiró!
Űtet vídi törvínszúga, Őt védi a törvényszolga,
törvínszellem, törvínbötü.../ törvényszellem, törvénybetű.../

-Kotrúttyále zutambu,Tö -Kotródj el az utamból, Te
gání-lölkű, setít-arcú, ganéj-lelkű, sötét-arcú,
útonnállú purdí-tetű! útonálló purdé-tetű!
Mintyá elüt á nyökdíjás, Mindjárt elüt a nyögdíjas,
küsömmízött, csunkámátyár kisemmizett, csonkamagyar
mökruttyántott kordí-tütű! megroggyantott kordé-tütü!

Ekküs kászt ád, etápossá, Egy kis gázt ad, eltapossa,
belejit münd kütápossá beleit mind kitapossa,
nöm írdökli törvínszúga, nem érdekli törvényszolga,
törvínszellem, törvínbötü törvényszellem, törvénybetű:

...uttyát mír át ázá tetű! ...útját mért állt az a tetű!

Sé, 2009. szept. 13-15.
*
B.Kiss-Tóth László:

MINDEN NAPBAN, S HÉTBEN...
MI miért nem merünk?
Moslék-agyafúrtak
sajtáragyaikból
mit kínálnak nekünk?

Minden napban, s hétben,
vízben, földön, s /l/égben
áskálnak ellenünk,
s benne van a Tétben:

Kapsz keserű szájízt:
otthonod elveszik,
ihatsz mérgezett víz't,
s fertőzik az étked...

Ember, mi a vétked?
MI miért nem merünk?
Ha majd visszaverünk,
lesz itt életterünk,

lesz Hazánk, s nemzetünk!
Sé, 2009. december 22.

*

B.Kiss-Tóth László:

ÁRTHAT-E A TURÁNI ÁTOK?
/A 2006-os tüntetések évfordulójára/

Nem számítva a bonyodalmat,
csinál/hat/tunk volna forradalmat,
ha kimentünk volna az utcára mind...

...s ha *Biszku fattya belénk lövet,
nem lett volna olyan Égi Követ
itt, aki bennünket mérsékletre int!

Elbambult népem mért nem gyászol?
Sír az Anya, a Kisded... s a jászol,
a templom, az iskola, mind-mind meg-int!

Árthat-e a turáni átok?
Most e Honban csak birkákat látok,
s még a 'jó Pásztor' is Jahve-ra tekint!

Sé, 2010.szept. 6.
*Gyurcsány

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

B.Kiss-Tóth László : S Z A N I S Z L Ó

B.Kiss-Tóth László Jézus verse